Islamisk geometrisk konst på mitt sätt

Islamiskt mönster, akvarell av MonjiaArt

Islamiska geometriska mönster har använts inom många typer av hantverk i alla världens muslimska länder under hundratals år. Läs mer...

Jag målar akvareller med islamiska geometriska  mönster. Mönstren konstruerar jag från grunden med hjälp av passare och linjal enligt en tusenårig metod byggd på ett matematiskt system. Läs mer...


Islamiska geometriska mönster

Konstruktionslinjer för ett enklare mönster

Exempel på hur en mönsterkonstruktion kan se ut.

Länge var det en yrkeshemlighet hur mönstren konstruerades, och varje hantverkare hade sina egna yrkeshemligheter.

Den som ville veta mer var hänvisad till andrahandskällor, ofta personer från icke-muslimska länder som skapade sina egna teorier om hur mönstren skapats.

2018 bestämde sig en av dem som lärt sig tekniken av sin far och farbror, som i sin tur lärt sig av tidigare generationer i en kedja som sträcker sig flera hundra år tillbaka, att det var dags att avslöja hantverkarnas hemligheter. Skälen var två: Dels hade intresset i de muslimska länderna för konstformen minskat stadigt under lång tid och kunskapen om tekniken var på väg att försvinna. Dels ville han korrigera de bristfälliga teorier som växt fram utanför den muslimska världen.

Mohamad al-Janabi startade en grupp på Facebook 2018, där han lade ut instruktioner på hur mönster konstrueras. Gruppen växte snabbt i popularitet och 2019 startade han Islamic Geometric Pattern School som i början endast hade lektioner på plats i Istanbul, men som från och med 2020 fokuserade på online-kurser.

Det finns givetvis fler som undervisar och skriver om konstruktion av islamiska geometriska mönster, men de baserar alla sin undervisning på de olika västerländska teorierna, eller på en blandning av dem och ibland helt egna idéer. Några ser mönstren enbart med konstnärens blick och menar att det matematiskt baserade systemet begränsar den konstnärliga friheten. Men inget hindrar ju en konstnär från att måla ett "felaktigt" konstruerat mönster! Ända sedan de tidigaste mönstren har hantverkare och konstnärer gjort "fel", antingen av okunskap eller för att passa in mönstret på en begränsad yta. Eller kanske för att sätta ihopp ett mönster som inte baseras på de regler som det matematiska systemet baseras på.

Varför då bry sig om regler? Reglerna ger mönstret en symmetri och möjligheter att utveckla det och att passa ihop det med andra mönster. Komplexa mönster är ofta baserade på flera mindre, enkla mönster och det blir möjligt endast om de symmetri- och geometriregler som systemet bygger på respekteras.

Det är många som har åsikter om ämnet och diskussionen pågår fortfarande om vad som är rätt och fel.